1940 – Reglament per a la Construcció del Pessebre Social.

Aprovat el 20 d’octubre de 1940. Modifica el Reglament de 1929 i regeix també per al Calvari Oficial.