1945 – Estatuts de l’ Associació de Pessebristes de Barcelona

Aprovat el 31 d’octubre de 1945. Es realitzen modificacions en el document final suposadament de l’Estatut de 1943. En la seva publicació queden recollits els reglaments vigents esmentats.