1967 – Estatuts de l’ Associació de Pessebristes de Barcelona

Notificació del Ministeri de la Governació, Direcció general de Política Interior, en la qual queden aprovats l’activitat i els Estatuts de l’Associació EL 16 de març de 1967. En la mateixa notificació ens comuniquen que ha estat elevat al Consell de Ministres l’adhesió de l’Entitat a l’ON-FOE-PRAE.