Activitats

Secció que recull de manera detallada totes les branques en què l’Associació està treballant en l’actualitat o a curt termini.

En aquesta secció trobaràs totes les activitats en què puguis participar, tant associatives com les dedicades a totes aquelles persones o entitats externes que estiguin interessades.

Projectes Pessebrístics

Aquest apartat és la columna vertebral i l’eix més important de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. És el lloc on podrem apreciar en tota la seva extensió la naturalesa existencial de l’Entitat: la construcció de pessebres.

En aquest apartat podrem seguir el procés d’elaboració dels grans projectes pessebrístics de l’any en curs. Aquesta posada en comú, per a tot el que vulgui seguir-nos, també ens servirà per ensenyar i traspassar el coneixement de l’Entitat, un altre dels nostres grans eixos vertebrals.

Proyectes no Pessebrístics

Des d’aquesta secció podreu estar informats de tots els projectes que es realitzin que no estiguin directament relacionats amb els pessebres.

Escola Taller

Des d’aquesta secció podreu estar informats de tots els cursos i tallers que es realitzin.

Concursos

Des d’aquesta secció podreu estar informats de tots els concursos que es realitzin.

Exposicions

Des d’aquesta secció podreu estar informats de totes les exposicions que es realitzin.

Sortides y Visites

Des d’aquesta secció podreu estar informats de totes les sortides i visites que es realitzin.

Pessebres dels socis

Des d’aquesta secció podreu estar informats de tots els pessebres realitzats pels nostres socis.