Cursos monogràfics

Els cursos monogràfics que com el seu indica tracten d’un aspecte concret, es programen en funció dels interessos que es susciten entre els associats, – és el cas de l’aplicació de noves tècniques en qualsevol de les diferents fases de construcció d’un pessebre o d’aprofundir en la realització d’elements concrets-, i de la disponibilitat de l’expert per explicar-ho. La seva durada acostuma a ser una o dues sessions de tres hores.