Exposicions

Una exposició és gairebé la forma més perfecte de mostrar els pessebres. L’espai que l’acull esdevé un entorn que s’ha condicionat per aquesta exclusiva finalitat i per tant, en teoria, reuneix les característiques de màxima idoneïtat per mostrar l’obra que es vol presentar.

L’Associació n’organitza diverses, en general durant el període nadalenc, regularment cada any i d’ocasionals si es presenta l’oportunitat, tant a Barcelona ciutat com en altres indrets de Catalunya, Espanya i l’estranger. Ho pot fer en solitari o en col·laboració amb d’altres entitats.