Palau Mercader

Exposició Social Al Palau Mercader

Aquesta és l’exposició més pròpia de l’Associació i al llarg dels anys ha evolucionat en fons i forma ampliant el nombre de quadres. Visitable des de desembre fines el 2 de febrer.

Evidentment és lògic que una associació de pessebristes faci pessebre per Nadal. Ja el 1922 varen proposar el primer pessebre social de l’Entitat però l’intent resultà fallit. Un dels entrebancs era que no es disposava d’un domicili social on ubicar-lo. Així la comissió creada a la Junta General de 25 de febrer de 1923 va solucionar aquest problema, el de la dotació econòmica i el de qui s’encarregaria de realitzar-lo.

El Nadal del 1924 es va exhibir el primer pessebre social a “l’Asilo Cuna del Niño Jesús” amb algunes figures i elements propis i d’altres deixats pels socis constructors ja que el fons propi era minso. La continuïtat restà assegurada fins els nostres dies, si bé essent itinerant amb el que això suposava de pactar anualment les condicions d’ús dels locals.

Del 1939 al 1950 la trobem ja situada en el domicili social del carrer de la Canuda. Els següents Nadals també a “ dispesa” fins que el 2007 s’ubicà en el Palau Mercader l’edifici del districte de Ciutat Vella. D’aquesta darrera data fins avui es mostren cada any diversos pessebres de socis de l’Entitat construïts, en general, individual o col·lectivament, per aquesta mostra.

Els artistes s’alternen per aprofitar l’espai limitat de què es disposa i per donar a tothom la possibilitat d’exposar-hi.

Localització actual

c/ Lledó, 11
08002 Barcelona