Pessebres dels Socis

L’Associació de Pessebristes de Barcelona es fa ressò dels pessebres de tots aquells associats que no han participat en les exposicions de la campanya en curs. Tots els que desitgen que llurs pessebres siguin visitats poden facilitar les seves dades de contacte: nom, telèfon, e-mail de l’autor més la localització del seu pessebre, en domicili particular i també en lloc públic, a l’APB.

Aquesta confecciona un llistat amb la informació rebuda que fa arribar a tos els socis a l’inici de la campanya de Nadal. D’altra se’ls ofereix la possibilitat de guardar alguns d’aquests pessebres, sempre que l’espai disponible a l’Entitat ho permeti, per mostrar-los en futures exposicions.

També quan la pàgina web funcioni plenament s’hi podran penjar fotografies en un apartat especial que s’hi habilitarà.