Projectes No Pessebrístics

Tot i ser menys visibles que els pessebrístics, l’APB considera el projectes no pessebrístics gairebé tan indispensables en la seva activitat com els primers. I això és així no només perquè els complementen sinó que en alguns casos són imprescindibles per portar a bon terme la seva execució.

S’inclouen principalment en aquesta categoria els diversos processos de catalogació en marxa actualment a l’Entitat. Cal remarcar que en els darrers anys la seva causa de ser ha ultrapassat les bàsiques necessitats d’ordre.

També mencionar la tasca de manteniment i restauració del patrimoni, propi i aliè.

Aplicar les noves tecnologies a tots aquests àmbits permet acomplir millor amb els objectius de promoció i difusió del pessebre/pessebrisme.