Catalogació de figures

Esmentar que la tasca de catalogació de figures del seu patrimoni ha estat sempre present en el sí de l’Associació de Barcelona que compta amb associats experts en atribuir-les als seus corresponents autors en base als trets característics que les defineixen.

Durant els 156 anys d’existència l’Entitat ha acumulat, ja sigui per compra o per donació, una considerable quantitat de figures de diversa vàlua artística. Conscients del què això representa la junta directiva va creure adient refer-ne l’inventari alhora que catalogar-les de nou. El procés que va iniciar-se l’any 2012 continua en l’actualitat. El desenvolupa una llicenciada en història de l’art, especialitzada en aquesta feina, que elabora unes minucioses fitxes que contenen les descripcions acurades de les peces amb fotografies i comentaris diversos. És una labor lenta i costosa que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i amb el de l’Obra Social “ La Caixa “.