Catalogacions Bibliogràfiques

La biblioteca de l’Associació disposa d’un fons important de llibres majoritàriament relacionats amb el pessebrisme i amb les seves diverses vessants tècniques o artístiques. També n’hi han d’altres però en què el nexe d’unió no és tan directe o no existeix. En trobem d’editats a tot el món, en diversos idiomes i des del segle dinou fins l’actualitat. Ja en els seus primers anys de vida l’Associació considerava important adquirir llibres per conformar més i millor aquesta, segons el seu criteri, indispensable biblioteca. Menció apart cal fer dels volums editats per la pròpia Entitat amb l’ànim de difondre el pessebre i en especial de donar a conèixer l’Escola de Barcelona. També s’hi poden trobar, revistes, cartells, retallables, opuscles i altres.

En l’actualitat una sòcia amb titulació de bibliotecària procedeix a fer-ne el registre i refer el catàleg de forma informatitzada, cosa que permetrà oferir la seva consulta a un públic més ampli.