Catalogacions Documentals

A part dels documents fundacionals i administratius propis a l’Entitat se’n conserven d’altres que són interessants per diverses causes. També tots aquests estan en procés de catalogació bàsicament per obtenir-ne un acurat inventari.