Manteniment i restauració de figures i diorames

Com qualsevol altra obra d’art les figures i els diorames artístics de pessebre pateixen els efectes del pas del temps. També, malgrat tenir-ne molta cura, poden sofrir desperfectes en els desplaçaments als llocs d’exposició o durant la mateixa.

Un equip de socis, amb formació artística-tècnica adient, s’ocupen del seu manteniment – tasques bàsicament de neteja –, i si escau, de la seva restauració – casos de descoloriment o trencament-.

Quan es tracta de peces molt fetes malbé o de valor artístic rellevant es compta amb la col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals de Catalunya.

L’Associació restaura també diorames que no formen part del seu patrimoni.