Projectes Pessebrístics

Aquest apartat és la columna vertebral i l’eix més important de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. És el lloc on podrem apreciar en tota la seva extensió la naturalesa existencial de l’Entitat: la construcció de pessebres.

En aquest apartat podrem seguir el procés d’elaboració dels grans projectes pessebrístics de l’any en curs. Aquesta posada en comú, per a tot el que vulgui seguir-nos, també ens servirà per ensenyar i traspassar el coneixement de l’Entitat, un altre dels nostres grans eixos vertebradors.