Sortides i visites

Probablement la cosa que més plau a un pessebrista, després de fer pessebre, és visitar-ne i compartir les seves inquietuds amb d’altres. Conscients d’això, hom organitza arreu esdeveniments que congreguen a interessats en el tema, professionals o “amateurs”, amb la finalitat d’adquirir o intercanviar coneixements i obtenir gaudi.

A l’APB s’informa individualment al soci d’aquests actes i també s’organitzen sortides i visites col·lectives a tot allò que es considera pot ser d’interès pels associats i simpatitzants.