Nota legal

Propietat intel·lectual

Els drets de les obres, diorames i pessebres en general, figures, peces i objectes són de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Els drets de les fotografies són dels fotògrafs i de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Els drets dels documents són de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Tot el material (textos, imatges i material audiovisual) que formen part d’aquesta web és propietat de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, ​​i pot estar protegit per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright: els artesans, els constructors, els autors o l’entitat que gestiona els drets de reproducció. La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, ​​queda totalment prohibida.

Ús de la web

La responsabilitat de l’ús del web i de la reproducció de les seves imatges, vídeos o documents recau exclusivament en l’usuari.