Noticies

Aquesta secció recollirà els esdeveniments i les notícies d’interès en què es vegi reflectida d’una o altra manera l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

Totes les notícies seran sobre temes d’actualitat i podran versar sobre actes de la pròpia Associació com d’actes de tercers en què l’Associació quedi prou esmentada o que fins i tot hagi participat en aquests actes.