Patrimoni

L’Associació de Pessebristes de Barcelona, en el transcurs dels seus gairebé 160 anys d’existència, ha anat acumulant un fons patrimonial de diferent índole: figures, diorames, llibres, publicacions, postals nadalenques, pessebres retallables, documents antics amb valor històric, etc.

A causa de la ingent quantitat de material disponible i amb la intenció de fer-ho públic, en aquest apartat ens dedicarem a donar d’alta a la web tot el material disponible, de manera esglaonada i a mig termini.

A mesura que disposem de suficient informació d’un tema en concret el pujarem a la web.