Documentació legal i constitutiva no vigent

En aquest apartat quedarà recollida tota la documentació legal i constitutiva de l’Entitat des de 1863.

Aquesta Secció pretén donar publicitat i valor a una Entitat que ha funcionat durant tant de temps i malgrat els avatars històrics tan importants que ha suportat. Hem de tenir en compte que l’Entitat ha conviscut amb la Monarquia Liberal d’Isabel II, la Monarquia de la Casa de Savoia, la 1ª i 2ª República, la dictadura monàrquica, per dir-ho així, de Primo de Rivera, la dictadura de Francisco Franco , la Monarquia Borbònica d’Alfons XII i Alfons III i la Monarquia Parlamentària dels Borbó Joan Carles i i de Felip VI