Documentació legal i constitutiva vigent

L’Associació de Pessebristes de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre i les seves activitats són regulades d’acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les associacions i als seus antecedents Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Documentació legal i constitutiva vigent

2018 – ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BARCELONA

Aprovats per l’Assemblea General de l’entitat celebrada a Barcelona amb data 22 de març de 2018. Entitat regulada pel Llibre III del CC Català. Les Associacions. Antecedents LO 1/2002 de 22 de març i LO 4/2008 de 24 d’abril

Resolució de la modificació estatutària. Inscripció 691 de la Secció 1ª del Registre d’Associacions de 28 de juny de 2018.

Estatuts 2018