Junta directiva

Ates el article 14 dels Estatuts vigents: La junta directiva, regeix, administra i representa l’Associació. Corresponen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents físiques o jurídiques aquestes ultimes degudament representades. En el transcurs de l’Assemblea General de 23 de juny de 2021 va ser aprovada la següent Junta Directiva e inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya amb data 07 de Juliol de 2020. La Junta Directa actual està formada per els següents socis:
  • President: Josep Porta Saburit
  • Vice-president: Agustí Térmens Molins
  • Secretari: Antoni Comalat Planas
  • Tresorer i patrimoni: Antoni Garí Durán
Vocals
  • Cursets: Manolo Trullas Gallego
  • Manteniment i Conser. Cinto Juanes Claveras
  • Locals: Joan Forner Solana
  • Bibliografia i document: M. José Lluch Millán
  • Assessor Jurídic: Lluís Balius Juli