Línies, valors i principis

Línies

Pretenem mantenir la tradició del pessebre mitjançant la utilització del coneixement històric de la societat en totes les seves facetes, l’ensenyament de la teoria i la tècnica de la construcció de pessebres, el manteniment i divulgació del nostre patrimoni i l’estar al dia de les noves tècniques i tendències.

Valors

RESPONSABILITAT com a deure de garantir a través de l’excel·lència en el compliment dels objectius marcats per l’Associació i el seu ajust a la Missió i Visió d’aquesta i, el deure de fer perdurable el pessebre en el futur

EXCEL·LÈNCIA a través de la més alta qualitat dels pessebres realitzats i de la gestió de la pròpia Associació

CONFIANÇA que obtenim a través del reconeixement social i de les institucions públiques i privades dels treballs i activitats que l’Associació realitza

TRANSPARÈNCIA que vam aconseguir amb el compliment de la Llei de Transparència … en tots i cadascun dels seus punts.

COMPROMÍS SOCIAL l’Associació arriba a tota la societat i, a través dels seus pessebres ajuda a fomentar la unió de totes les persones sense tenir en compte la condició social d’aquestes, la seva raça, religió, etc.

RESPECTE a tots i cada un dels membres de la societat per la seva idees, credos, creences, etc.

OBERTURA L’ Associació està oberta a totes les persones.

AGERMANAMENT estem presents a la Federació Catalana de Pessebristes, La Federación Española de Belenistas i la internacional UNFOPRAE.

Principis

  • Universalitat
  • Voluntarietat
  • Neutralitat
  • Religiositat oberta a tot tipus de credos, pensaments, idees  i creences