Junta directiva

Ates el article 14 dels Estatuts vigents la Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i quatre vocals

En el transcurs de l’Assemblea General de 23 de març de 2017 va ser aprovada la següent Junta Directiva e inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya amb data 29 de maig de 2017.

La Junta Directa actual està formada per els següents socis:

  • President Josep Porta i Saburit
  • Sots President Agustí Termens i Molins
  • Secretari Antoni Comalat i Planas
  • Tresorer Pere Gonzalez i Valiente
  • Vocal de Serveis Jurídics Lluis Balius i Juli
  • Vocal de Patrimonio Antoni Garí i Duran
  • Vocal de Local Antoni Ferran i Morales
  • Vocal de Comunicació Manolo Trullás i Gallego
  • Adjunts a la Presidència Jordi Solà, Joan Navarro, Frederic Sancho, Antoni Cañestro
  • Adjunts a Secretaria María Simón, Bosco García, Dolors Sau